“In tien jaar moet aan 10.000 mensen werk worden verschaft. Aantrekken van industrieën is een noodzakelijkheid geworden” (Norman Chumaceiro in 1962)

Nadat hij in 1957 al een impuls had gegeven aan het toerisme, met het initiatief tot de bouw van het eerste grote hotel op Curaçao, zou hij zich daarna tomeloos inzetten om nieuwe industrieën naar het eiland te halen. Dit tegen de achtergrond van steeds verder gaande personeelsreducties bij Shell en de sterk toenemende bevolkingsgroei.

Tot de branden in Willemstad in Mei 1969, roet in het eten gooiden.

Chumaceiro, directeur van het trotse Sephardische Handelshuis S.E.L. Maduro & Sons gaf na 1969 persoonlijk nieuwe impulsen door een ”start up” fonds voor kleine lokale bedrijven te beginnen, een ferryverbinding met Venezuela te starten en, met veel risico, een aantal grote nieuwe projecten aan te pakken. Voor velen zelfs te risicovol.

De Chumaceiro Impuls geeft niet alleen een inkijk in de sociaal economische geschiedenis van Curaçao tussen 1946-1986, het doet dat vanuit de achtergrond van een van de belangrijkste ”captains of industry” van die tijd, met zijn persoonlijke leven, visies en tragiek erin verweven.

Het unieke aan deze publicatie schuilt erin dat vele van zijn initiatieven grotendeels op foto werden vastgelegd door de beroemde fotograaf Fred Fischer.