Projecten  | Gewenste Projecten

Zoals eerder vermeld zijn er projecten die het bestuur van het PBCCG graag zou willen zien. Het betreffen ideeën die niet altijd origineel zijn: het kan zijn dat een bestuurslid een soortgelijk project elders heeft meegemaakt; het kan zijn dat het PBCCG het project op een ander eiland heeft gesubsidieerd; het kan ook zijn dat het een eigen idee is.

Hieronder volgen voorbeelden van projecten die wij graag in behandeling willen nemen.

 

RECENTE PROJECTEN ONDER
Geschiedenis en letteren
RECENTE PROJECTEN ONDER
Beeldende kunst
RECENTE PROJECTEN ONDER
Kunst en cultuureducatie
RECENTE PROJECTEN ONDER
Natuurbehoud
RECENTE PROJECTEN ONDER
Podiumkunsten
RECENTE PROJECTEN ONDER
Monumentenzorg