Projecten

Naast de verdeling per werkgebied, kent het PBCCG drie categorieën projecten:

  • Eigen Projecten die door het fonds zelf worden georganiseerd, veelal cursussen en workshops in allerlei disciplines. Maar ook voorstellingen, exposities, lezingen, publicaties, en dergelijke.
  • Projecten van Derden die zoals de benaming al aanduidt georganiseerd worden door andere op onze werkgebieden werkzaam zijnde personen of organisaties.
  • Gewenste Projecten zijn projecten die het fonds graag zou willen zien verwezelijken.