Nieuws  | De toenmalige voorzitter, de heer Winthrop Curiel, is gastspreker bij de Rotary Club

 Foto: Winthrop Curiel met de voorzitter van de Rotary dhr. Vinod Daswani

Op Donderdag 3 November 2011, was onze toenmalige voorzitter gastspreker bij de wekelijkse bijeenkomst van de Rotary Club Curaçao. Na een uiteenzetting over de geschiedenis van ons Fonds ging de toenmalige voorzitter nader in op de projecten die wij subsidiëren en de cultuurprijzen die het PBC heeft uitgereikt aan personen en organisaties die goed werk hebben verricht op één van onze werkterreinen.