Fonds op Naam

Een Fonds op Naam is een moderne vorm van cultuurmecenaat: een bijzondere manier om cultuur en natuurbehoud te ondersteunen.

Aaliyah Bernadina is blij met haar nieuwe viool, 2013 (Foto: WRF Curiel)

Een schenking uit het Winthrop Curiel Fonds

Een fonds op naam laat zich misschien wel het beste beschrijven als een goed doel binnen een goed doel. Een fonds op naam wordt opgericht met een gerichte natuur- of cultuurdoelstelling die binnen de algemene doelstelling van de organisatie past. De oprichters kunnen het fonds oprichten tijdens hun leven of na overlijden door het oprichten van het fonds in het testament op te nemen. De regels van het fonds worden in overleg met het PBCCG vastgesteld.

In Nederland bestaat de mogelijkheid voor particulieren, stichtingen en bedrijven om met fiscale voordelen geld te schenken aan het goede doel in de vorm van een Fonds op Naam. Op de Nederlands Caribische eilanden kunnen donaties ter oprichting van een Fonds op Naam vooralsnog geen fiscale voordelen genieten. Met de oprichting van een eerste Fonds op Naam verbondt het bestuur van het PBCCG zich ook aan het doel om haar uiterste te doen opdat het concept Fonds op Naam – met fiscale voordelen – ook op de zes eilanden een realiteit zou worden.

Een fonds op naam instellen bespaart een hoop formaliteiten die wel te pas komen indien er een aparte stichting opgericht zou worden. Zo hoeven er geen enthousiaste en onafhankelijke bestuurders gezocht worden, er komt geen notaris te pas en er zou geen aparte goedkeuring verzocht moeten worden bij de Ontvanger. Belangrijker: de continuïteit is onder de vleugels van het PBCCG beter gewaarborgd.

Aan de linkerkant treft U links naar de bestaande Fondsen op Naam onder beheer van het PBCCG. Wilt U ook de mogelijkheden bespreken om een Fonds op Naam onder ons beheer te stichten dan willen wij graag van U horen. Belt u naar ons kantoor 767-1584 of stuur een e-mail naar info@pbccaribbean.com