Projecten  | Projecten van Derden
Beeldende kunst
Filmproductie ABO SO

Aruba 2013, AVI-Audiovisueel Institute of Aruba geeft cursisten van Tribi Soña de kans om met een echte filmproductie mee te werken. Tribi Soña is een project waarbij workshops acteren, filmproductie en muziekproductie worden aangeboden. De productie van ABO SO is een musical speelfilm met een lokaal thema, met liedjes van Padu. Cursisten kregen de kans om praktijkervaring met filmproductie op te doen en tegelijkertijd te werken aan een mooi lokaal product, dat een van Aruba’s vaders van cultuur highlight.