Projecten  | Projecten van Derden
Geschiedenis en letteren
Onderwater archeologie

Dr. Wil Nagelkerken doet al jaren archeologisch onderzoek onder water op Curaçao. Onder anderen is een grootscheeps onderzoek gedaan van het scheepswrak het fregat "Alphen" dat in 1778 explodeerde in de haven van Curaçao. Veldwerkzaamheden, alsmede publicatie en onderzoekspresentaties in het buitenland zijn gedeeltelijk door het PBCCG gesubsidieerd.

Foto: werkzaamheden van de team