Projecten  | Gewenste Projecten
Natuurbehoud
Actie voor natuurbehoud

Het PBCCG wilt graag acties ondersteunen die als doel hebben mensen, en vooral jongeren, aan te sporen om onze natuur schoon te houden en lief te hebben. Het gaat ons om de boodschap - dat wij allen gediend zijn van een schone natuur - op verschillende manieren aan alle bevolkingsgroepen en leeftijden op alle eilanden mee te geven.

Gedacht wordt aan bevoorbeeld (permanente) geheugenprikkels die gebruik maken van de media; boodschappen die op een creatieve manier op druk bezochte plekken en/of evenementen te zien zijn; korte ludieke presentaties op scholen, in de buurten e.d.; info-mercials; enz.

 Foto: ongerept stuk natuur op Bonaire