Projecten  | Gewenste Projecten
Kunst en cultuureducatie
Noten leren lezen en schrijven

Het kunnen lezen en schrijven van muzieknoten is van wezelijk belang voor een ieder die een musicus wil worden. Dit beseft het PBCCG, en gedurende de laatste jaren hebben wij vaak projecten ondersteund waar jongeren een instrument leren bespelen met de nadruk op het leren lezen en schrijven van noten.

Wij ondersteunen individuele participanten aan bestaande cursussen alsook projecten die dit ten doel hebben.

 Foto: Kuarta en blokfluit les