Projecten  | Gewenste Projecten
Beeldende kunst
Public Art

Het PBCCG wil graag (grote) kunstwerken en kunstinstallaties, die op de eilanden op publieke plekken in het landschap en in de stad geplaatst worden, ondersteunen. Kunstwerken die een link maken naar belangrijke historische momenten of typische cultuuruitingen genieten onze voorkeur.

Foto: Desenkadená, monument ter herdenking van de slavenopstand van 1795, door kunstenaar Nel Simon