Projecten  | Projecten van Derden
Podiumkunsten
Stichting Drazans

De Jeugd Theater School Curaçao, ook bekend als DRAZANS, is opgericht in 2004 door: Valentine van Doorn, Fina Ferreira, Michael de Sola en Etta en Jan Andreae. Het is ontstaan uit Toneelgroep Theatrum. Doel was om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen op theater gebied.

“Drazans” (drama, zang en dans) wil kinderen en jongeren van Curaçao tussen 6 en 18 jaar de kans geven zich op theatergebied te ontwikkelen. Het programma aanbod van de school bevordert de creativiteit door aan de jongeren volop de ruimte te geven om met eigen ideeën te komen,deze ideeën uit te proberen en oplossingen te zoeken voor problemen die zich daarbij voordoen.Tijdens dit proces leren ze te kijken naar zich zelf en naar anderen. Ook bieden we de jongeren die door willen studeren op theatergebied de kans zich voor te bereiden op opleidingen in het buitenland

Het Prins Bernhard Cultuur Fonds heeft vanaf het begin financiele steun verleend aan de JTSC.
 Samen is besloten om de school financieel laagdrempelig te maken. Elk kind moet toegang kunnen hebben tot de school. Kinderen die het financieel niet kunnen opbrengen lesgeld te betalen, maar wel talent hebben, kunnen aanspraak maken op een beurs van het PBCCG. Verder krijgt Drazans subsidie voor theater optredens en voor het lesgeven op scholen in het regulier onderwijs.

 Foto: beeld uit een uitvoering van de jongeren van de opleiding DRAZANS