Projecten  | Projecten van Derden
Monumentenzorg
Restauratie Kerktoren

Het PBCCG heeft een bijdrage geleverd aan de restauratie van de kerktoren van de Protestantse kerk aan de Wilhelminastraat te Oranjestad, Aruba.

Foto: de kerktoren in steigers.