Projecten  | Projecten van Derden
Beeldende kunst
Cursus glass objecten

Op Saba bestaat al sinds een aantal jaar een glas blazen atelier die destijds door de kunstenares Jo Bean werd gesticht. Het PBCCG heeft middels een bijdrage voor materialen een cursus glas blazen mogelijk gemaakt.

Foto: enkele kralen die tijdens de workshop gemaakt werden.