Projecten  | Eigen Projecten
Geschiedenis en letteren
Kachu i kachulero

Het blazen van de kachu (ram's hoorn) is een bijna vergeten kunst op Curaçao. Samen met Fundashon Pal'i Tamarein, onder leiding van de heer Marwin Ricardo, is begonnen aan een project om de geschiedenis en het gebruik van de kachu vast te leggen in een publicatie en tevens de kunst van het blazen op de kachu over te dragen aan belangstellenden. Het project mondde uit in een publicatie en presentatie.

Foto: Kaft van de publicatie over geschiedenis en gebruik van de kachu die ook een CD bevat.