Nieuws  | WRF Curiel Fonds schenkt viool

Het WINTHROP RF CURIEL FONDS (Fonds op Naam), onder beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, heeft onlangs een nieuwe viool ter beschikking gesteld aan mej. Aaliyah Bernardina, in verband met haar vioollessen.

Op de foto overhandigt Rudy Wijngaarde, voorzitter van het WRFC Fonds de nieuwe viool aan mej. Aaliyah Bernardina. (FOTO: WRF Curiel)

Het WRFC Fonds beoogt initiatieven op het gebied van muziek, drama en dans te ondersteunen c.q. te stimuleren en richt zich daarbij met name op jonge talenten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het financieren van muziek- en danslessen of het aanschaffen van een passend instrument.

Het WRFC Fonds is te bereiken via tel.nr: 767-1584 of via email: winthrop.curielfonds@pbccaribbean.com