Nieuws  | Afscheid van de heren Winthrop Curiel en Silvio Jonis

Op 20 Januari 2012 nam het PBCCG officiëel afscheid van de heren Winthrop Curiel en Silvio Jonis. De heer Curiel heeft zich meer dan 25 jaar ingezet voor het fonds, waarvan de laatste 18 jaar als voorzitter. De heer Jonis is 18 jaar bestuurlid en secretaris geweest. 

De verschillende krantenknipsels geven een beeld van de avond.